Personlig utveckling, mod, rädslor och reflektion.