dsc_1159

Teambuildning

Har många olika upplägg på teambuildnings aktiviteter där jag anpassar aktivitet och innehåll efter gruppens behov. Presenterar här två av dem:

Teambuildning 1,5 timme

En lekfull och aktiv teambuildning för er konferens eller kickoff.

Samarbetsövningar med snabba byten där alla jobbar med alla.

Lek, glädje, rörelse, samarbete , tillit och kommunikation.

 

Teambuildning  2,5 timme

För att ett lag, grupp, företag eller förening ska nå framgång behövs det i regel även ett gemensamt förhållningssätt, en tillit till varandra, gemensam glädje och en fungerande och öppen kommunikation. Jag teambuildar lag, grupper, företag, föreningar och organisationer.

Innehåll: Samarbetsövningar, tankens kraft, kommunikationsövningar och reflektion.